In Beginsel

In Beginsel is een praktijk voor Ergotherapie en Coaching. Uitgangspunt van In Beginsel is dat mensen de regie over het eigen leven (terug) nemen. Door het bewust worden van hoe je in het leven staat, wat belangrijk voor je is en weet wat goed voor je is, kun je zelf je beslissingen nemen.De adviezen van anderen kunnen waardevol zijn, maar niet bepalend. Helderheid in wat je wel en niet wilt en kunt, geven je kracht.

Doordat In Beginsel veel aandacht geeft aan uw eigen wijsheid en respect heeft voor wie u bent en wat belangrijk voor u is, kunnen mensen met chronische pijn of vermoeidheidsklachten heel goed terecht. U leert uw eigen kracht aanboren.

In Beginsel geeft ook coaching aan onder andere hoog sensitieve personen (HSP). Hoe ga je in onze hectische wereld om met hooggevoelig zijn? Wat kost je veel energie en waar laad je jezelf aan op? Hoe maak je je sensitiviteit tot een kracht?

Trouw zijn aan jezelf, dicht bij jezelf blijven zijn belangrijke thema’s die naar een gezonde manier van leven en werken leiden.

Ergotherapie is bij ons Direct Toegankelijk, zonder verwijzing van arts.Privacy verklaring

In Beginsel is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat In Beginsel beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. In Beginsel is de verantwoordelijke voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
 In Beginsel verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. In Beginsel gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

 Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
In Beginsel moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 Beveiliging persoonsgegevens
 Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht In Beginsel om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt In Beginsel ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics  
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze de derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacy-rechten
 U heeft recht op inzage  in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering  van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door In Beginsel . Tot slot heeft u recht op dataportabilitieit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).  Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u In Beginsel verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. In Beginsel behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend onderzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

In Beginsel,
Langestraat 124
7419 AW Deventer

Aanpassing privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.Copyright In Beginsel © 2018. All Rights Reserved.